ЕКА відповідально ставиться до управління активами 

У вівторок – 14 липня 2021 року – Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за результатами звіту голови правління ПрАТ «Експортно-кредитного агентства» Руслана ГАШЕВА про діяльність Товариства вирішив визнати діяльність Агентства такою, яка не відповідає меті Закону «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», відповідно до якого ЕКА було створено. Відповідно до аудіозапису засідання, що розміщений за посиланням, однією з основних причин такого рішення – отримання Агентством доходів від розміщення капіталу на депозитних рахунках банків державного сектору економіки України.

Днями на сайті Комітету було опубліковано протокол, в якому вказано вже інше рішення, а саме: «Визнати діяльність керівництва ПрАТ «Експортно кредитне агентство» такою, що не відповідає основній меті закону в частині створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки».  Зауважимо, питання щодо визнання діяльності саме керівництва ПрАТ «Експортно кредитне агентство» такою, що не відповідає основній меті Закону, – під запис не озвучувалось та на голосування не ставилось. Та й не могло ставитись. Питання оцінки діяльності керівництва ПрАТ «Експортно кредитне агентство» знаходиться поза межами повноважень Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  Адже, відповідно до підпункту 27 пункту 72 Статуту ПрАТ «Експортно кредитне агентство» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів зокрема належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.Пункт 70 Статуту ЕКА говорить, що функції загальних зборів акціонерів здійснює уповноважений орган управління – Міністерство економіки України.

Що ж до занепокоєння народних депутатів, то хочемо роз’яснити, що з моменту свого створення Агентство незмінно відповідально ставиться до свого капіталу, сформованого за рахунок коштів державного бюджету. Розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках погоджене представником акціонера –Міністерством економіки України – відповідними наказами. Крім того, такий підхід є прийнятним і у загальній практиці на фінансовому ринку з точки зору управління ліквідністю. Отримання доходу від розміщення тимчасово вільних коштів та страхових резервів на депозитних рахунках ЕКА не є діяльністю Товариства. Такі дії здійснені Агентством та погоджені акціонером виключно як елемент управління активами ЕКА.

Натомість неефективне управління активами  як, наприклад, рішення не розміщувати тимчасово вільні кошти та кошти страхових резервів на депозитних рахунках не лише послабить інституційну спроможність ЕКА, а й призведе до завдання збитків акціонеру – державі – в частині упущеної вигоди.

Під час засідання окремими депутатами було озвучено пропозицію заборонити ЕКА розміщувати активи на депозитних рахунках, що теж зафіксовано у вищезгаданому аудіозаписі. Нагадуємо народним депутатам, що пункт 6 Статті 2 Закону «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» говорить: «Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників ЕКА в ході виконання ними службових обов’язків або втручатися в його діяльність, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна ЕКА внаслідок такого незаконного втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом».