Конкурс на аудиторські послуги

Оголошуємо конкурс на аудиторські послуги

Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до національних стандартів аудиту.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності, що включається до проспекту емісії та річної фінансової звітності.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу:  за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження фінансової звітності, що включається до проспекту емісії з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
 • додатковий звіт для аудиторського комітету.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 13 лютого 2019 року.
Строк подачі документів – до 23 лютого 2019 року включно.
Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою  : info@eca.gov.ua
Контактна особа: в.о. голови правління Пульвас Ігор Іванович тел. +380442062242

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Фінансова інформація».

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 28 лютого 2019 року.

Наказ про обрання аудитора приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”