Конкурс на посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

Вимоги
 1. Вища економічна освіта за фахом бухгалтерський облік та аудит або фінансовий менеджмент;
 2. Загальний досвід роботи не менше 5 років;
 3. Досвід роботи на посаді аудитора чи внутрішнього аудитора не менше 3 років;
 4. Знання методології проведення внутрішнього аудиту, аудиторських перевірок;
 5. Знання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку/фінансової звітності (IAS/IFRS);
 6. Знання податкового законодавства та  законодавства з публічних закупівель;
 7. Вільне володіння українською мовою.
Додаткові переваги Перевагу буде мати кандидат, що має наступний досвід:

 1. Робота в аудиторській службі, Рахунковій палаті України;
 2. Наявність сертифікату CPA/ACCA, СІА;
 3. Досвіт роботи у внутрішньому аудиті страхових компаній;
 4. Знання податкового законодавства та  законодавства з публічних закупівель.
 5. Володіння англійською мовою не нижче середнього рівня (intermediate, В1) для здійснення аналізу документів, нормативних актів, професійного спілкування.
Посадові обов’язки Внутрішній аудитор підпорядкований наглядовій раді Товариства та буде відповідати за проведення процедур з перевірки фінансової та управлінської звітності, процесів і системи контролю та мати наступні обов’язки:

 1. Здійснює перевірки збереження та ефективності використання активів Товариства, процесів та системи контролю, системи планування, фінансової та управлінської звітності Товариства;
 2. Надає рекомендації з уніфікації і стандартизації облікових процесів та системи контролю;
 3. Виявляє внутрішні резерви Товариства і рекомендує шляхи їх ефективного використання;
 4. Здійснює аналіз роботи працівників задіяних у складання управлінської і фінансової звітності та здійснення закупівель, аналізує їх посадові інструкції, визначає відповідність розподілу їх обов’язків вимогам виробничого, управлінського і фінансового процесу, вносить пропозиції щодо внесення обґрунтованих пропозицій щодо розгляду змін до розподілу обов’язків працівників, положень про підрозділи, посадові інструкції та процеси і систему контролю;
 5. Консультує наглядову раду та правління Товариства з питань закупівель, обліку, звітності,  оподаткування, внутрішнього контролю та аудиту;
 6. Складає звіти про виконану роботу, аналітичні та доповідні записки, дає експертні висновки, тощо.
Умови роботи Повна зайнятість.  Умови оплати праці обговорюються за результатами співбесіди
Перелік інформації, необхідної для відбору, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у відборі на зайняття посади, подає  резюме та може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема  (характеристики, рекомендації, дипломи,  тощо) у разі наявності.

Інформація подається на електронну скриньку info@eca.gov.ua   (до 17.00 год. 11 червня  2021 року).