Наглядова рада ЕКА затвердила продукти зі страхування від воєнних та політичних ризиків

Наглядова рада Експортно-кредитного агентства затвердила продукти Агентства зі страхування інвестицій від воєнних і політичних ризиків на виконання вимог Закону України 3497-IX  “Про внесення змін до Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків”.

ЕКА пропонуватиме продукти зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів.

 

Щоби інвестиція могла бути застрахована в ЕКА:

 • частка корпоративних прав інвестора (резидента чи нерезидента України, який є фізичною чи юридичною особою) має перевищувати 10%
 • метою такої інвестиції є створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження
 • об’єкт інвестування повинен розміщуватися на території України, крім територій, на яких на дату укладення договору страхування ведуться бойові дії або тимчасово окупованих
 • товари (роботи, послуги), які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, мають відповідати вимогам ст. 8 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

Щоб дивіденди були застраховані, вони мають сплачуватися з інвестиції, яка відповідає всім вищевказаним вимогам.

До воєнних ризиків, від яких може бути застрахована в ЕКА пряма інвестиція, належать:

 • воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
 • насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
 • терористичні акти та/або диверсії, в тому числі спричинені воєнними конфліктами, війною, збройними конфліктами, бойовими діями, масовими заворушеннями або насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу, захопленням державної влади;
 • окупація, анексія.

Максимальна сума: 200 млн грн
Страховий тариф визначається за кожним окремим договором страхування індивідуально
Мінімальна ставка страхового тарифу – 0,49%
Максимальна ставка страхового тарифу  – 8,05%

Виплата страхового відшкодування здійснюється у гривні за офіційним курсом Національного банку України на день виплати протягом п’яти робочих днів з дати прийняття ЕКА відповідного рішення

 

Страхування інвестиційних кредитів можливе, тільки якщо позичальник – суб’єкт господарювання – резидент України

Страхове покриття ЕКА діє у відношенні інвестиційних кредитів за умови, що:

 • надання кредиту українському суб’єкту господарювання (позичальнику) пов’язане з інвестиціями на створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, які відповідають умовам, визначеним договором страхування, внутрішніми документами Страховика та законодавством;
 • об’єкти та інфраструктура, на створення яких надається інвестиційний кредит, розміщуються на території України, крім територій, на яких на дату укладення договору страхування ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції;
 • товари (роботи, послуги), які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, повинні відповідати вимогам статті 8 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

До воєнних ризиків відносяться такі страхові ризики, що можуть виникнути на території України:

 • воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
 • насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
 • терористичні акти та/або диверсії;
 • окупація, анексія.

Страхова сума встановлюється на підставі умов кредитного договору та з урахуванням вимог законодавства України та  не може перевищувати 100 відсотків ліміту заборгованості або основного боргу.

Страхова сума встановлюється у валюті інвестиційного кредиту.

Максимальна сума: 200 млн грн
Страховий тариф визначається за кожним окремим договором страхування індивідуально
Мінімальна ставка страхового тарифу – 0,95%
Максимальна ставка страхового тарифу  – 4,05%

Виплата страхового відшкодування здійснюється у гривні за офіційним курсом Національного банку України на день виплати протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття ЕКА відповідного рішення.