Оголошення про попередній добір на вакантну посаду головного комплаєнс-менеджера

Вимоги
 1. Вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;;
 2. Досвід роботи на позиції спеціаліста/керівника підрозділу з комплаєнсу, операційних ризиків, внутрішнього аудитора, юриста не менше 3 років;
 3. Знання законодавства України (у тому числі про захист персональних даних України, корупції та шахрайства), нормативно-правових актів НБУ в частині регулювання діяльності небанківських фінансових установ (у тому числі страхових компаній), процесів управління комплаєнс-ризиками;
 4. Знання принципів побудови та досвід впровадження системи управління ризиками, у тому числі внутрішнього контролю, управління комплаєнс ризиками;
 5. Відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим нормативно-правовими актами Регулятора (у тому числі вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності Національного банку України до небанківських банківських установ);
 6. Високий рівень комунікабельності, вміння аналізувати та систематизувати інформацію, контактність, відповідальність та уважність;
 7. Вільне володіння українською мовою.
Додаткові переваги Перевагу буде мати кандидат, що має наступні навички та особисті якості:

 1. Наявність досвіду проведення перевірок дотримання комплаєнс вимог;
 2. Знання Антикорупційного законодавства, підтверджене відповідним сертифікатом;
 3. Англійською мовою не нижче середнього рівня (intermediate, В1) для здійснення аналізу документів, нормативних актів, професійного спілкування.
Посадові обов’язки Головний комплаєнс-менеджер підзвітний наглядовій раді Товариства та буде відповідати за проведення процедур з оцінки відповідності процесів і систем, організаційно-розпорядчих документів Товариства (в т.ч. рішень колегіальних органів, внутрішнім нормативним документам) та мати наступні обов’язки:

 1. Надання висновків до (проектів) рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, правління та голови правління Товариства, у тому числі щодо комплаєнс-ризику, який притаманний новим продуктам та значним змінам у діяльності Товариства, до моменту їх впровадження для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень;
 2. Інформування правління Товариства щодо покращення системи внутрішнього контролю, процесів та процедур, документів;
 3. Забезпечення дієвого контролю за дотриманням Товариством норм законодавства, дія яких поширюється на Товариство, внутрішніх нормативних документів та етики ведення бізнесу;
 4. Проведення моніторингу змін у законодавстві України, дія яких поширюється на Товариство, та відповідних стандартів з етики ведення бізнесу (комплаєнс), та здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в Товаристві, а також забезпечення контролю за імплементацією відповідних змін в організаційно-розпорядчі документи Товариства;
 5. Управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів, що можуть виникати на всіх рівнях організаційної структури Товариства, прозорість реалізації процесів та процедур Товариства та, в разі виявлення будь-яких фактів, що свідчать про наявність конфлікту інтересів, інформування відповідно наглядової ради та правління Товариства;
 6. Контроль за захистом персональних даних відповідно до законодавства України;
 7. Надання роз’яснень, консультацій колегіальним органам управління, керівникам Товариства на їх запити з питань контролю за дотриманням Товариством законодавства України, дія яких поширюється на Товариство, та відповідних стандартів з етики ведення бізнесу (комплаєнс);
 8. Обчислення профіль комплаєнс-ризику;
 9. Організація та безпосередня участь в розробленні та удосконаленні внутрішніх документів Товариства, дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства;
 10. Організація проведення навчання та обізнаність працівників Товариства щодо дотримання норм законодавства, дія яких поширюється на Товариство, культури управління ризиками, ураховуючи Кодекс етики та ділової поведінки Товариства.
Умови призначення Призначення рішенням наглядової ради Товариства.
Умови роботи
 1. Офіційне оформлення, повна зайнятість; заробітна плата – за результатами співбесіди;
 2. Оплачувана відпустка (24 календарних дні) та лікарняний;
 3. Професійний розвиток: участь у тренінгах, виставках, конференціях;
 4. Комфортне робоче місце в сучасному офісі з усім необхідним та зручною транспортною розв’язкою (м. Шулявська).
Перелік інформації, необхідної для відбору, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у відборі на зайняття посади, подає резюме та може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема (характеристики, рекомендації, дипломи тощо) у разі наявності.

Інформація подається на електронну скриньку hr@eca.gov.ua

Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. У разі, якщо Ваш досвід роботи та кваліфікація за даними критеріями та вимогами нам підійде, ми з Вами зв’яжемось.