ОГОЛОШЕННЯ про попередній відбір кандидатів на посаду корпоративного секретаря ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

Вимоги Освіта вища  юридична, досвід роботи не менше 3-х років;
Досвід роботи з внутрішньою документацією великих підприємств;
Знання української мови, англійської мови на рівні Upper-Intеrmediate.
Додаткові переваги Досвід роботи з органами державної влади;
Досвід роботи з наглядовими радами;
Знання інших іноземних мов.
Посадові обов’язки Корпоративний секретар:

 1. відповідає за взаємодію органів товариства між собою, з акціонерами та інвесторами, а також з юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
 2. забезпечує дотримання органами та посадовими особами товариства процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених законодавством та внутрішніми документами товариства;
 3. проводить моніторинг відповідності цього Статуту та внутрішніх положень товариства вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту та внутрішніх положень товариства;
 4. забезпечує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
 5. виконує завдання, пов’язані з організацією засідань наглядової ради та комітетів наглядової ради (розсилає повідомлення про засідання та їх порядок денний; координує підготовку та розсилання документів, пов’язаних з роботою наглядової ради та її комітетів);
 6. забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам, консультує посадових осіб органів товариства з питань корпоративного управління;
 7. організовує розкриття інформації про товариство як емітента, що підлягає обов’язковому розкриттю відповідно до вимог законодавства;
 8. веде та зберігає протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
 9. забезпечує зв’язок з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
 10. здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради;
 11. готує щорічний план роботи наглядової ради;
 12. взаємодіє з іншими органами товариства;
 13. забезпечує організацію прийняття рішень органами товариства щодо юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
 14. забезпечує ефективну участь уповноважених представників товариства у засіданнях органів управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
 15. виконує інші завдання, визначені положенням про корпоративного секретаря.
Умови роботи Повна зайнятість.
Умови оплати праці обговорюються за результатами співбесіди
Перелік інформації, необхідної для відбору, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у відборі на зайняття посади, подає  резюме та може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема  (характеристики, рекомендації, дипломи,  тощо) у разі наявності.
Інформація подається на електронну скриньку info@eca.gov.ua   (до 17.00 год. 9 березня  2021 року).