Конкурс на аудиторські послуги

Оголошуємо конкурс на аудиторські послуги

Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (далі – Товариство) оголошує конкурс на проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2020 звітний рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторські фірми мають відповідати вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та бути включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Основні завдання, які мають бути реалізовані:

Аудит фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за 2020 рік відповідно до вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Строк надання послуг – до 15 лютого 2021 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – до 00:00 год. 15 січня 2021 року.

За довідками з технічних питань можна звертатись за телефонами: +380442062242 або +380951576894, Михайло Ластовець.