Приватне акціонерне товариство «Експортно–кредитне агентство»

створене з метою стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження  відповідно до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

Установчі документи ЕКА, а саме: Статут приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Положення про правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №65.

ЕКА має статус страховика із спеціальним статусом, що здійснює діяльність на підставі ліцензії, що включає страхування, перестрахування та надання гарантій щодо товарів, робіт, послуг українського походження. Порядок ліцензування та умови провадження ЕКА діяльності із страхування, перестрахування та надання гарантій встановлені у відповідному Положенні, затвердженому Постановою правління Національного банку України від 06.01.2023р. № 1.

Для провадження інших видів господарської діяльності ЕКА отримує необхідні дозволи та ліцензії у випадках та порядку, передбачених законами України.

Надання державної фінансової підтримки експортної діяльності здійснюватиметься з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та зобов'язань України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.

1

ЗАКОН

Закон України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності»
Ознайомитись
2

СТАТУТ

Статут ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
Ознайомитись
3

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про наглядову раду ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
Ознайомитись
4

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
Ознайомитись
5

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування та надання гарантій
Ознайомитись
6

УГОДА

Угода про офіційно підтримувані експортні кредити (OECD)
Ознайомитись
7

УГОДА

Угода про субсидії та компенсаційні заходи (СОТ)
Ознайомитись
8

ЛІЦЕНЗІЯ

Інформація щодо включення ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" до комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ)
Ознайомитись
9

ВИТЯГ

Витяг з Державного реєстру фінансових установ
Ознайомитись