Нормативно-правова база

функціонування приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»

Експортно-кредитне агентство

створене відповідно до Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту». Установчі документи ЕКА затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №65, а саме: Статут приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Положення про правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"; Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство". Надання державної фінансової підтримки експортної діяльності здійснюватиметься з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та зобов'язань України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи. ЕКА має особливий статус та його діяльність щодо страхування, перестрахування та надання гарантій не потребує ліцензування. Для здійснення інших видів господарської діяльності ЕКА отримує необхідні дозволи та ліцензії у випадках та порядку, передбачених законами України. На діяльність ЕКА не поширюються положення законів України "Про страхування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Правила здійснення діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій затверджені постановою Кабінета Міністрів України від 21 серпня 2019р №772. Відповідно до «Рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо спільних підходів до навколишнього середовища та державних експортних кредитів», наявність оцінки екологічного та соціального впливу в країні кінцевого призначення (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) є одним з основних умов страхування експорту та інвестицій.
1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
Завантажити
2

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 65 від 07 лютого 2018 р про утворення Експортно-кредитного агентства
Прочитати
3

УГОДА

про офіційно підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку
Завантажити
4

УГОДА

про субсидії та компенсаційні заходи
Завантажити
5

Правила

провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій
Завантажити

Мета діяльності ЕКА