Цілі діяльності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та стан їх досягнення

На виконання частини третьої статті 90 Господарського кодексу, а також Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 1067, приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (далі – Товариство) надає інформацію щодо цілей діяльності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та стан їх досягнення

Стратегічним планом розвитку приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2025-2029 роки, затвердженим рішенням наглядової ради Товариства від 26.06.2024 (протокол №13), визначені такі стратегічні цілі:

 • за стратегічним напрямом 1. «Розбудова інструментів фінансової підтримки, у тому числі захисту від воєнних та політичних ризиків, задля відновлення та зростання експорту»:
  • створити лінійку простих та затребуваних продуктів;
  • розширити співпрацю з посередниками для широкої дистрибуції продуктів;
  • забезпечити залучення експортерів до користування послугами ЕКА;
 • за стратегічним напрямом 2. «Інтеграція у міжнародне середовище фінансової підтримки експорту»:
  • враховувати рекомендації ОЕСР, законодавство ЄС, міжнародні практики;
  • розширювати міжнародну співпрацю, створювати ефективні програми вихідного перестрахування;
 • за стратегічним напрямом 3. «Інституціоналізація з метою ефективної підтримки експорту»:
  • професійна команда;
  • розвиток внутрішніх ІТ-систем, цифровізація надання послуг;
  • розвиток спроможностей ЕКА.

Інформація про стан досягнення цілей буде оприлюднена відповідно до законодавства після завершення першого звітного року.