Запобігання корупції

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з клієнтами, контрагентами та іншими юридичними чи фізичними особами, з якими встановлюються ділові стосунки, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

В ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» впроваджена Антикорупційна програма, та призначений Уповноважений з антикорупційної діяльності.
Також затверджені річні плани заходів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності ​:

Василевський Анатолій Георгійович
e-mail: anticor@eca.gov.ua
тел.: +380442060242

Плани заходів та звіти про їх виконання​