Страхування банківських гарантій/контргарантій

Торгуй зі світом безпечно

Цим продуктом ЕКА полегшує українським експортерам доступ до гарантій, контргарантій, резервних акредитивів та контррезервних акредитивів, необхідних для виконання експортного контракту, та надає захист банкам від ризику виплати на вимогу бенефіціара/гаранта.

Страхування банківських гарантій

Відкриває можливості

дозволяє отримати банківську гарантію (резервний акредитив) /контргарантію (контррезервний акредитив) в умовах відсутності або недостатності забезпечення

  • Постановою НБУ від 30.06.2016 №351 визначено, що гарантії/договори страхування Товариства є прийнятним видом забезпечення із коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,85
  • Постановою КМУ від 18.03.2022 №312 дозволено поєднувати з програмою “5-7-9”

Підвищує рівень довіри

знижує ризиковість операції надання банком гарантії експортеру

Сприяє розвитку експорту

cтимулює більш активну участь у просуванні товарів, робіт, послуг на експорт завдяки легкому доступу до інструменту банківської гарантії

Як це працює?

Основні вимоги

гарантії/контргарантіЇ

строк дії гарантії починається не раніше, ніж за 3 банківських дня до дати укладення договору страхування;

видана для забезпечення виконання принципалом зобов’язань за базовими відносинами, предметом яких є експорт товарів, робіт, послуг українського походження;

обов’язкове забезпечення – порука;

предмет ЗЕД: українські товари (роботи, послуги) згідно ст.8 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» та Митного Кодексу України;

відповідність іноземного покупця вимогам Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» (насамперед, ст.11);

сторони договору страхування: не можуть входити до однієї групи пов’язаних осіб та/або таких, що є під спільним контролем.

принципал

суб’єкт господарювання понад 12 місяців;

наявність досвіду зовнішньоекономічної діяльності;

клас згідно Постанови НБУ №351: принципала-юридичної особи – не гірше «8», принципала – ФОП – не гірше «2»;

український експортер;

не є пов’язаною особою з бенефіціаром;

відсутність простроченої заборгованості перед банківськими установами та іншими кредиторами понад 90 днів;

відсутність порушення законодавства або умов державної підтримки.

бенефіціар

відповідність вимогам Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» (насамперед, ст.11);

суб’єкт господарювання (нерезидент) понад 12 місяців, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження у відповідності до ЗЕД;

наявність досвіду зовнішньоекономічної діяльності;

не є повʼязаною особою з принципалом;

відсутність прострочення платежу(ів) перед українським експортером понад 30 днів.

Перевірка коду

Щоб дізнатися, чи можете ви скористатися підтримкою ЕКА, введіть коди УКТ ЗЕД, за якими ви здійснюєте експорт товарів

Звертайтесь!

ЕКА підтримає ваш успіх на світовому ринку!

Пишіть або телефонуйте