Страхування експортних кредитів

Торгуй зі світом безпечно

Цим продуктом ЕКА полегшує українським експортерам доступ до експортних кредитів та надає захист банкам від ризику непогашення кредиту експортером.

Страхування предекспортного фінансування

Відкриває доступ до фінансування

дозволяє отримати експортний кредит в умовах відсутності або недостатності забезпечення

  • Постановою НБУ від 30.06.2016 №351 визначено, що гарантії/договори страхування Товариства є прийнятним видом забезпечення із коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,85
  • Постановою КМУ від 18.03.2022 №312 дозволено поєднувати з програмою “5-7-9”

Підвищує рівень лояльності банків

збільшує вірогідність прийняття банком позитивного рішення про видачу експортного кредиту, оскільки ЕКА стає гарантом повернення наданого фінансування в межах кредитного договору

Захищає банк від неплатежів

страхується ризик невиконання експортером умов кредитного договору в частині погашення основного боргу

Як це працює?

Основні вимоги

Експортний кредит

цільове використання фінансування: експорт або виробництво українських товарів (робіт, послуг) з подальшим експортом;

обов’язкове забезпечення – договір страхування ЕКА, майнові права на виручку за ЗЕД та порука. У випадку неможливості оформлення у заставу майнових прав на виручку за ЗЕД, у забезпечення обов’язково оформляються товари в обороті;

джерела погашення: валютна виручка, що фінансується; додаткове – виручка від фінансово-господарської діяльності.

Зовнішньоекономічний договір

предмет договору: українські товари (роботи, послуги) згідно ст.8 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» та Митного Кодексу України;

відповідність іноземного покупця вимогам Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» (насамперед, ст.11);

сторони договору: не можуть входити до однієї групи пов’язаних осіб та/або таких, що є під спільним контролем;

відсутність в іноземного покупця простроченої дебіторської заборгованості перед українським експортером понад 30 днів.

Позичальник

суб’єкт господарювання понад 12 місяців;

наявність досвіду зовнішньоекономічної діяльності;

клас згідно Постанови НБУ №351: позичальника-юридичної особи – не гірше «8», позичальника – ФОП – не гірше «2»;

відсутність простроченої заборгованості перед банківськими установами та іншими кредиторами понад 90 днів;

відсутність порушення законодавства або умов державної підтримки.

Перевірка коду

Щоб дізнатися, чи можете ви скористатися підтримкою ЕКА, введіть коди УКТ ЗЕД, за якими ви здійснюєте експорт товарів

Звертайтесь!

ЕКА підтримає ваш успіх на світовому ринку!

Пишіть або телефонуйте