Страхування інвестиційних кредитів

Торгуй зі світом безпечно

Цим продуктом ЕКА полегшує українським суб’єктам господарювання доступ до інвестиційних кредитів та надає захист банкам від ризику непогашення кредиту позичальником у разі настання воєнних або політичних ризиків.

Страхування інвестиційних кредитів

Полегшує доступ до фінансування

дозволяє отримати інвестиційний кредит на розвиток експортної потужності

Підвищує рівень лояльності банків

збільшує вірогідність прийняття банком позитивного рішення про видачу інвестиційного кредиту, оскільки ЕКА стає гарантом повернення наданого фінансування в межах кредитного договору

Захищає банк від неплатежів

страхується ризик невиконання позичальником умов кредитного договору в частині погашення основного боргу у разі настання воєнних або політичних ризиків

Як це працює?

Основні вимоги

Інвестиційний кредит

цільове використання: фінансуванню підлягає діяльність суб’єктів господарювання – резидентів України, пов’язана з інвестиціями на створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження;

наявний бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування розміщення/проведення інвестиції, відповідно до якого грошовий потік від інвестиції покриває зобов’язання боржника у періоді страхування;

первісний внесок – не менше 15%;

обов’язкове забезпечення: предмет інвестиції, що купується за рахунок фінансування та(або) основні засоби та(або) нерухомість, що оцінена за ринковою вартістю та покриває суму фінансування із коефіцієнтом не менш ніж  1,15;

додаткове забезпечення – порука кінцевого бенефіціарного власника;

джерела погашення – дохід згенерований від основної діяльності позичальника, інші грошові кошти позичальника та/або третіх осіб;

метод сплати основного боргу та відсотків: сплата основного боргу відбувається рівномірними частинами не рідше ніж один раз на квартал. 

Об’єкт інвестування

знаходиться на території України, крім територій, на яких на дату укладення договору страхування ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом  Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

товари (роботи, послуги), які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, мають відповідати вимогам ст.8 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності»;

інвестиція є довгостроковою (строк реалізації інвестиційного проекту – від 1 року).

Позичальник

український суб’єкт господарювання понад 12 місяців;

клас згідно Постанови НБУ №351: позичальника-юридичної особи – не гірше «8», позичальника – ФОП – не гірше «2»;

відсутність простроченої заборгованості перед банківськими установами та іншими кредиторами понад 90 днів;

відсутність порушення законодавства або умов державної підтримки.

Перевірка коду

Щоб дізнатися, чи можете ви скористатися підтримкою ЕКА, введіть коди УКТ ЗЕД, за якими ви здійснюєте експорт товарів

Звертайтесь!

ЕКА підтримає ваш успіх на світовому ринку!

Пишіть або телефонуйте