Щодо дотримання ЕКА умов Постанови НБУ №351

З метою надання банкам інформації, необхідної для визначення дотримання приватним акціонерним товариством «Експортно-кредитне агентство» умов, зазначених в підпунктах 1, 2 пункту 116¹ розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 351 від 30 червня 2016 року (зі змінами), інформуємо:
Тис.грн
Станом на31.10.2022
Власний капітал Товариства1 853 881,00
Скупний обсяг зобов’язань Товариства за укладеними угодами (сума угод), в тому числі:115 538,45
    страхування115 538,45
    перестрахування0,00
    гарантування0,00
    компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами0,00
Наявність невиконаних більше 90 календарних днів поспіль зобов’язань за укладеними Товариством угодами щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами за підстав інших, ніж визначені в частині другій статті 11 Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»Відсутні

Фінансові показники та фінансова звітність

2021

Принципи формування та розмір оплати праці органів управління

Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, щомісяця (не пізніше 5 числа наступного місяця) та за підсумками року (не пізніше 1 лютого наступного року) оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і оновлення такої інформації.

Формування винагороди членів Наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» здійснюється відповідно до:

  1. Постанови КМУ від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» із змінами Про затвердження Порядку визначе... | від 04.07.2017 № 668 (rada.gov.ua);
  2. Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18 травня 2021року № 973 «Деякі питання укладання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».

Формування винагороди членів Правління здійснюється відповідно до умов контрактів, укладених з членами Правління вищим органом управління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі Міністра.