Щодо дотримання ЕКА умов Постанови НБУ №351

З метою надання банкам інформації, необхідної для визначення дотримання приватним акціонерним товариством «Експортно-кредитне агентство» умов, зазначених в підпунктах 1, 2 пункту 116¹ розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 351 від 30 червня 2016 року (зі змінами), інформуємо:
Тис.грн
Станом на31.08.2023
Власний капітал Товариства 1 991 451,00
Скупний обсяг зобов’язань Товариства за укладеними угодами (сума угод), в тому числі: 620 748,06
    страхування 620 748,06
    перестрахування 0,00
    гарантування 0,00
    компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами 0,00
Наявність невиконаних більше 90 календарних днів поспіль зобов’язань за укладеними Товариством угодами щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами за підстав інших, ніж визначені в частині другій статті 11 Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» Відсутні

Щодо дотримання ЕКА умов Постанови НБУ №1

Приватним акціонерним товариством «Експортно-кредитне агентство» станом на 01 вересня 2023 року дотримано нормативу достатності капіталу та платоспроможності, розрахованого станом на 30 червня 2023 року відповідно до розділу XІI Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України затвердженого постановою Правління Національного банку України № 1 від 06 січня 2023 року.

Фінансові показники та фінансова звітність

2021
2022

Принципи формування та розмір оплати праці органів управління

Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, щомісяця (не пізніше 5 числа наступного місяця) та за підсумками року (не пізніше 1 лютого наступного року) оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і оновлення такої інформації.

Формування винагороди членів Наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» здійснюється відповідно до:

  1. Постанови КМУ від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» із змінами Про затвердження Порядку визначе... | від 04.07.2017 № 668 (rada.gov.ua);
  2. Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18 травня 2021року № 973 «Деякі питання укладання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».

Формування винагороди членів Правління здійснюється відповідно до умов контрактів, укладених з членами Правління вищим органом управління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі Міністра.