Секретар правління

Вимоги
 1. Освіта вища;
 2. Мінімальний досвід роботи на посаді секретаря правління чи працівника служби корпоративного секретаря не менше 2 років;
 3. 5 роки загального досвіду роботи;
 4. Вільне володіння українською мовою;
 5. Високий рівень самоорганізації;
 6. Відповідальність і пунктуальність.
Додаткові переваги Перевагу буде мати кандидат, що має:

 1. Вищу юридичну освіту;
 2. Знання англійської мови на рівні достатній для аналізу документів та спілкування.
Посадові обов’язки
 1. Виконує функції, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності Правління Товариства, в тому числі:
  • за організацію та ведення засідань Правління та оформлення його рішень;
  • здійснює нагляд та контроль за виконанням рішень Правління Товариства;
  • приймає участь у підготовці квартального та річного звіту Правління;
  • організовує планування роботи Правління, включаючи відрядження.
 2. Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання, отримання та передавання від/до відповідних структурних підрозділів документів поточного діловодства, у тому числі листів, наказів та розпоряджень керівництва Товариства. Засвідчує копії документів Товариства;
 3. Реєструє та обробляє вхідну, а також вихідну документацію, у тому числі перевіряє на відповідність внутрішніх положень та процедур службові документи Товариства, які подаються на підпис голові правління та/або членів правління.
 4. Проводить роботу щодо складання номенклатури справ Товариства та здійснює заходи щодо поточного зберігання, підготовки і  передавання справ до архіву, забезпечує ведення архіву справ, відповідно до встановлених правил та вимог.
 5. Приймає телефонні дзвінки, які надходять на загальний номер Товариства, з’єднує чи фіксує інформацію з передаючою її відповідним працівникам;
 6. Забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Товариства з питань, що потребують спільного вирішення, надає консультації працівникам Товариства з питань що віднесені до компетенції;
 7. Вживає заходи щодо збереження конфіденційної інформації, комерційної таємниці;
 8. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 9. Дотримується внутрішньої політики конфіденційності в роботі з документами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Вживає заходи щодо збереження конфіденційної інформації, комерційної таємниці;
 10. Планує свою роботу, контролює вчасне і якісне виконання завдань та функцій;
 11. Звітує перед Правлінням та начальником Управління забезпечення діяльності Товариства про виконання завдань та стан справ з питань, що належать до його компетенції;
 12. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення своєї роботи. Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації вносить пропозиції начальнику Управління забезпечення діяльності щодо підвищення кваліфікації працівників Товариства.
Умови роботи Повна зайнятість. Офіційне працевлаштування.
Умови оплати праці обговорюються за результатами співбесіди, просимо надати бажаний рівень
Перелік інформації, необхідної для відбору, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у відборі на зайняття посади, подає  резюме та може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема  (характеристики, рекомендації, дипломи,  тощо) у разі наявності.
Інформація подається на електронну скриньку info@eca.gov.ua (до 17.00 год, 13 серпня 2021 року)