Шукаємо Офіс-Адміністратора

Вимоги
 1. Освіта вища;
 2. Досвід роботи на посаді офіс-адміністратора або аналогічній не менше 2 років;
 3. Загальний досвід роботи не менше 3 років;
 4. Вільне володіння українською мовою;
 5. Високий рівень самоорганізації;
 6. Відповідальність і пунктуальність.
Додаткові переваги Перевагу буде мати кандидат, що має

 1. Вищу юридичну освіту;
 2. Знання англійської мови на рівні достатній для аналізу документів та спілкування (В2).
Посадові обов’язки
 1. Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передавання до відповідних структурних підрозділів документів поточного діловодства, у тому числі рішень та розпоряджень правління;
 2. Готує та візує проекти службових документів Товариства, що відносяться до компетенції правління та подаються на підпис голові правління та/або членів правління;
 3. Відповідає за організацію та забезпечення зустрічей правління, у тому числі гостинність;
 4. Обробляє вхідну, а також вихідну документацію, сканує, копіює документи;
 5. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 6. Забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Товариства з питань, що потребують спільного вирішення;
 7. Дотримується внутрішньої політики конфіденційності в роботі з документами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
 8. Вживає заходи щодо збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 9. Планує свою роботу, контролює вчасне і якісне виконання завдань та функцій;
 10. Звітує перед правлінням та начальником Управління забезпечення діяльності Товариства про виконання завдань та стан справ з питань, що належать до компетенції;
 11. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення своєї роботи;
 12. Сприяє систематичному підвищенню своєї кваліфікації.
Умови роботи Повна зайнятість.  Умови оплати праці обговорюються за результатами співбесіди
Перелік інформації, необхідної для відбору, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у відборі на зайняття посади, подає  резюме та може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема  (характеристики, рекомендації, дипломи,  тощо) у разі наявності та рівень бажаної оплати праці.
Інформація подається на електронну скриньку info@eca.gov.ua   (до 17.00 год. 12 липня 2021 року).